Praktyka czyni mistrza – pacjent po ostrym zespole wieńcowym. Bardzo wysokiego ryzyka czy ekstremalnie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego?