Pacjent, który odniesie korzyść terapeutyczną ze stosowania połączenia atorwastatyny z ezetymibem