Czy cukrzyca jest wywoływana przez statyny? Pacjent diabetologiczny w świetle wytycznych leczenia zaburzeń lipidowych