Zaburzenia lipidowe z punktu widzenia lekarza rodzinnego i kardiologa – debata. Kiedy lekarz rodzinny powinien skonsultować pacjenta z zaburzeniami lipidowymi i u jakiego specjalisty?