Jak zainicjować terapię nowym produktem w czasach teleporady?